Hyrylän yläaste

Ohjeita opiskeluun

Wilman käyttö

Wilma on meidän koulussa tiedotuskanava. Sieltä löydät ohjeet esim. liikuntatunneille tai jos aamutuntisi on jostain syystä jouduttu peruuttamaan. Wilmasta löydät koepäivät. Wilma-viestillä tavoitat luokanvalvojasi tai aineenopettajasi.

                                                      Käy Wilmassa päivittäin! 

Tunnukset saat Tietotekniikkaa seiskoille -kurssilla.

Jakson alussa

 • päällystä oppikirja, jos sitä ei ole vielä tehty
 • tutki lukujärjestys, opettele luokat. 

Muista aina

 • joka päivä mukaan KIRJAT, vihkot, KYNÄT, kumit
 • pidä kirjat siistinä
 • kotitehtävät: lue kappale, tee tehtävä, valmistaudu kirjallisiin läksykuulusteluihin (pistot)
 •         - läksyt tekemättä --> koulupäivän päättyessä läksyparkkiin
 • kertaa kokeeseen: lue kappaleet, tee tehtäviä, lue vielä vihkosta
 • muistathan, että viimeinen palautuspäivä on VIIMEINEN PALAUTUSPÄIVÄ!
 • jo 7.luokan arvosanoista osa tulee päättötodistukseen (MU, KU, KO, TN/TS).

Jakson lopussa

 • noudata open ohjeita
 • palauta oppikirja omalle AINEENOPETTEJALLESI
 • Mikäli kirja jää palauttamatta tai katoaa, oppilaan tulee toimittaa kansliaan 20 €/kirja.

Rästikoe torstaisin klo 15 luokassa 15

 • jos olet sairaana koepäivänä, sinun tulee suorittaa rästiin jäänyt koe heti seuraavana torstaina rästikokeessa
 • jos sinulla jää useita kokeita rästiin, ota viipymättä yhteyttä ko. aineiden opettajiin ja sovi rästikokeiden ajankohdat - kokeen suorittamisesta vastuu on sinulla
 • rästikoe järjestetään joka torstai klo 15 luokassa 15. 

Jälki-istunto

 • Varsinainen jälki-istunto suoritetaan viipymättä heti seuraavana maanantaina rehtorin kansliassa klo 15.00 alkaen, kts. jälki-istunnosta tarkemmin kohdassa Kurinpito.
 • Myöhästymisistä määrätty jälki-istunto suoritetaan luokanvalvojan erillisen ohjeen mukaisesti koulupäivää ennen tai iltapäivällä koulun päätyttyä. Ns. myöhästymisjälki-istunnon valvoo yleensä oma luokanvalvoja. 

Oppilaanohjaus ja työelämään tutustuminen - TET

Työelämään tutustumis- eli TET- jaksoja on kaikilla vuosiluokilla:

 • 7.-luokalla harjoittelet Sari-open roskapartiossa (luokka 27)
 • 8.-luokalla osallistut keittiöpalveluun, jolloin et ole oppitunneilla, mutta muut koulutyöt tulee hoitaa kunnolla.  Keväällä olet viikon kestävässä työharjoittelussa.
 • 9. luokalla olet työharjoittelussa jo varhain syksyllä kahden viikon ajan. Muistathan, että tästä harjoittelusta on suuri hyöty myös jatko-opintojen suunnittelussa ja kesätöiden saamisessa.

  Työharjoittelut ovat pakollinen osa opinto-ohjelmaa, joten saadakseen päättötodistuksen, työharjoittelut on oltava suoritettu. Suoritukseen kuuluu myös TET- sopimuksen, -tehtävän, -päiväkirjan ja todistuksen palauttaminen määräaikaan mennessä. 

Lukuaineet

ÄIDINKIELI
Äidinkielen kaikki kirjoitukset, vihkotehtävät ja projektityöt on palautettava aina määräpäivään mennessä opettajalle kurssin suorittamiseksi.

MATEMATIIKKA
Oppilailla olisi hyvä olla kotitehtävien tekemistä varten oma viivoitin, piirtokolmio ja harppi. Lisäksi suosittelemme funktiolaskimen hankkimista.

FYKE - muista työturvallisuus.

HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI
Läksyt ovat etupäässä oppikirjasta tulevia lukuläksyjä, jotka kuulustellaan seuraavalla tunnilla. Myös tämä vaikuttaa oppiaineen arvosanaan.

Taito- ja taideaineet

KÄSITYÖ
Käsityötunneilla tulee olla muistiinpanovälineet mukana.

MUSIIKKI
Musiikin tunneilla on pidettävä aina vihko mukana. Vihko jätetään arvioitavaksi kurssin viimeisellä oppitunnilla.

KUVATAIDE
Kuvataidetunnilla saattavat vaatteet likaantua, joten ei kannata pukea parhaimpia vaatteita päälleen koulupäivinä.

KOTITALOUS
Oppitunneilla ollaan joko omilla sisäkengillä tai sukkasillaan (ei ulkojalkineissa).

Liikunta
Kaikki koulun yhteiset säännöt ovat voimassa aina liikuntatunneilla riippumatta paikasta! 

Pukeutuminen
* Muista ottaa asiallinen säänmukainen liikuntavarustus jokaiselle liikuntatunnille sekä pyyhe peseytymistä varten.
* Sormukset, kellot ja korut otetaan pois liikuntatunnilla.
* Liikuntatunnilla farkut tms. eivät ole asiallinen asu. 

Liikuntatunnit
* Suorituspaikoille siirrytään välitunnin aikana liikennesääntöjä noudattaen.
* Mopoilla liikuntapaikoille tultaessa kaikki muu ajaminen paitsi siirtyminen koululta suorituspaikalle tai toisinpäin on hylätomasti kielletty.
* Liikuntatunnista vapautetaan huoltajan ilmoituksella tai terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksella. Toipilaat osallistuvat ohjelmaan vointinsa mukaan, toimivat opettajan apuna tai suorittavat omaa ohjelmaa. Huoltaja ilmoittaa asiasta etukäteen liikunnanopettajalle Wilman välityksellä.

Liikuntatiloissa liikkuminen
* Liikuntasaliin ei mennä ilman opettajan lupaa, eikä välineitä saa ottaa ilman opettajaa.
* Salissa ei saa liikkua ulkojalkineissa.
* Salissa suositellaan käytettäväksi sisäliikuntaan tarkoitettuja jalkineita (sisäpelikengät tai tossut). 

Mistä tiedät, missä liikuntatunti pidetään?

Viikkokohtaiset suunnitelmat löydät liikunnanopettajien työtilojen ilmoitustaululta ja Wilmasta (tiedotteet-kohdasta).
Muutoksista ilmoitetaan koulun Wilmassa.

TYÖTURVALLISUUS ERI OPPIAINEISSA

Työturvallisuusastuksen (475/2007) mukaan oppivelvollisten oppilaiden vanhemmille on annettava tietoa esim. teknisessä käsityössä, fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja kuvataiteessa tehtävistä erityistä työturvallisuutta vaativista töistä. Opettaja ohjaa oppilaat turvalliseen työskentelyyn ja vanhempien toivotaan kotona painottavan huolellisen ja rauhallisen työskentelyn merkitystä. Lisätietoja asiasta on saatavilla rehtorilta, opettajilta sekä vanhempainilloissa.

 Päivitetty 9.11.2016


Netland-tuotantoa