Hyrylän yläaste

Perheiden lomat ja koulutyö

 • Huoltajan niin halutessa oppilaalle voidaan myöntää vapautusta koulutyöstä esimerkiksi perheen lomamat­kan vuoksi.
  Huoltajan tulee anoa loma etukäteen luokanvalvojalta (1-3 päivän lomat) tai rehtorilta (yli 3 päivän lomat).
  Laivamatka ei ole opintomatka, joten siihen ei myönnetä lomaa muutoin kuin perhelomana.

 • Loma-anomus tehdään sähköisesti Wilman kautta
 • Lomia EI tule sijoittaa jakson lopulle, jottei oppilas ole poissa kurssikokeista loman vuoksi
 • Loman pitäminen koulutyövuoden aikana edellyttää siis oppilaan itsenäistä opiske­lua
 • Loma-aikana oppilaan tulee tehdä korvaavia tehtäviä, jotka oppilas käy itse kysymässä jokaiselta opettajalta  hyvissä ajoin ennen loman alkua. Tehtävät merkitään listalle, jonka voit tulostaa tästä: loma-ajan_tehtavat

 • Loma ei oikeuta oppilasta tukiopetuksen saamiseen

                                                                                                                                        Päivitetty 28.2.2017Netland-tuotantoa