Hyrylän yläaste

Oppilashuolto

OPPILASHUOLTO

Oppilashuoltotyö on toimintaa oppilaiden ja koko kouluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Työtä tehdään yhdessä kotien, eri asiantuntijatahojen ja paikallisten tukiverkostojen kanssa.

 Katso vasemmalta valikosta oppilashuollon eri osa-alueet:

Terveydenhuolto

Hammashuolto

Huume-epäily

Koulukuraattori

Koulupsykologi

 

Päivitetty 22.11.2017


Netland-tuotantoa