Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Hyrylässä (uusi ops)

Hyvä opiskelija!

Huomioithan, että valtakunnallinen opetussuunnitelma on vaihtunut juuri ja siksi kirjakaupoissa voi olla samalla nimellä kahden eri opetussuunnitelman kirjoja. Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Muistathan varmistaa kirjoja ostaessasi ja tilatessasi, että kyseessä on uuden opetussuunnitelman kirjasarjan kirja.

Tulostettava versio 

Biologia

Pakolliset kurssit

BI1: HapponenHolopanen ym.: Bios 1, Elämä ja evoluutio (Sanomapro)

BI2: Happonen, Holopanen ym.: Bios 2, Ekologia ja ympäristö (Sanomapro)

BI3: Kannisto, Mattila, Rissanen: Tabletkoulun biologia, BI3, Solu ja perinnöllisyys (www.tabletkoulu.fi)

BI4: Kirja ilmoitetaan myöhemmin. 

BI5: Kirja ilmoitetaan myöhemmin. 

(Voit valita e-kirjan tai painetun kirjan.)

 

Englanti (A)

Pakolliset kurssit

ENA1: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al.  Insights 1. Otava.

ENA2: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al.  Insights 2. Otava. (Voit hankkia kirjan myös e-kirjana.)

ENA3: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al.  Insights 3. Otava. (Voit hankkia kirjan myös e-kirjana.)

ENA4: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al. Insights 4. Otava. (Mielellään (myös) e-kirjana.)

ENA5: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al. Insights 5. Otava. (Mielellään (myös) e-kirjana.)

ENA6: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al. Insights 6. Otava. (Mielellään (myös) e-kirjana.)

Huom! Kannattaa hyödyntää kustantajan tarjousta: osta sekä painettu että e-kirja. Kysy kirjakaupasta yhdistelmää!

Syventävät ja soveltavat kurssit

ENA0: Ei kirjaa, opettajan materiaali

ENA10: ei oppikirjaa. Opettajan materiaali.

ENA13: Opettajan materiaali

 

Espanja (B3)

Lukiossa aloittaneille

ESB31: Hiidenkari: Espanol efectivo 1, (Funlingua); Kanninen, Luhtanen et al, Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (Tabletkoulu 2015, https://www.tabletkoulu.fi/ )

ESB32: Hiidenkari: Espanol efectivo  2, (Funlingua); Kanninen, Maíllo Pegot et al, Matkalla maailmassa  (Tabletkoulu 2015, https://www.tabletkoulu.fi/ )

EAB33/EAB21: Oppikirja- ja materiaali sovitaan kurssin alkaessa.

 

Espanja (B2/B3)

Yläkoulussa aloittaneille ja lukiossa aloittaville

ESB21/ESB33: Hiidenkari: Espanol efectivo  3, (Funlingua); Kanninen, Maíllo Pegot et al, Elämän tärkeitä asioita  (Tabletkoulu 2015, https://www.tabletkoulu.fi/ )

ESB22/ESB34: Hiidenkari: Espanol efectivo 4, (Funlingua)

ESB23/ESB35: Hiidenkari: Espanol efectivo 4, (Funlingua)

ESB24/ESB36, ESB25/ESB37, ESB26/ESB38, ESB27/ESB39, ESB28/ESB310: Monistemateriaali. Mahdollisesta kirjasta sovitaan myöhemmin.

 

Filosofia

Pakolliset kurssit

FI1: Ahokas, Tuominen,Turpeinen ym.: Lukion filosofia, Kurssi 1 (Opintoverkko)

FI2:  Apponen, Ahokas, Turpeinen ym.: Lukion filosofia, Kurssi 2 (Opintoverkko)

Filosofian kurssit 1 ja 2 voi ostaa e-kirjoina palvelusta www.digioppikirja.fi.

Syventävät ja soveltavat kurssit

FI3:  Turpeinen ym.: Lukion filosofia kurssi 3 (Opintoverkko, Julkaistaan 26.7.2017)

FI4:  Ahokas ym.: Lukion filosofia kurssi 4 (Opintoverkko, julkaistaan 26.7.2017)

Filosofian kurssit 3 ja 4 voi ostaa e-kirjoina palvelusta www.digioppikirja.fi.

  

Fysiikka

Pakolliset kurssit

Kurssi 1: Fysiikka 1 (SanomaPro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

Kurssi 2: Fysiikka 2 (SanomaPro)

Kurssi 3: Fysiikka 3 (SanomaPro)

Kurssi 4: Fysiikka 4 (SanomaPro)

Kurssi 5: Fysiikka 5 (SanomaPro)

Kurssi 6: Fysiikka 6 (SanomaPro)

 

Historia

Pakolliset kurssit

HI1: Höyssä, Lahtinen ym.: Historia ajassa 1, Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa. (Sanomapro)

HI2: Aunesluoma, Lehtonen ym.: Historia ajassa 2, Kansainväliset suhteet. (Sanomapro)

HI3: Aunesluoma, Putus-Hilavuori ym: Historia ajassa 3, Itsenäisen Suomen historia (Sanomapro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

HI4: Höyssä, Lahtinen ym,: Historia ajassa 4, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. (Sanomapro)
HI5: Historia ajassa 5, Ruotsin itämaasta Suomeksi. (Sanomapro)
HI6: Jokiaho, Putus-Hilavuori ym.: Historia ajassa 6, Maailmankulttuurit kohtaavat. (Sanomapro)

Kaikki kirjat voi hankkia myös e-kirjana, jolloin opiskelija saa käyttöönsä sähköiset oheismateriaalit.

 

Kemia

Pakolliset kurssit

KE1 : Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 1, Kemiaa kaikkialla, (Otava)

Syventävät ja soveltavat kurssit

KE2: Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 2, Ihmisen ja elinympäristön kemiaa, (Otava)

KE3: Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 3, Reaktiot ja energia, (Otava)

KE4: Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 4, Materiaalit ja teknologia, (Otava)

(Kirjat voi hankkia myös e-kirjoina.)

 

Maantiede

Pakolliset kurssit

GE1: Ikonen, Laitinen ja Virolainen: Tabletkoulun maantiede, GE1, Maailma muutoksesta (www.tabletkoulu.fi)

GE2: Ikonen, Laitinen ja Virolainen: Tabletkoulun maantiede, GE2, Sininen Planeetta (www.tabletkoulu.fi)

GE3: Ikonen, Laitinen ja Virolainen: Tabletkoulun maantiede, GE3, Yhteinen maailma (www.tabletkoulu.fi)

GE4: Kirja ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Matematiikka

MAOL-taulukot (Otava) Kirjaa käytetään kaikilla matematiikan, fysiikan ja kemian kursseilla

 

Matematiikka (Yhteinen)

Pakollinen kurssi

 

MAY1: Etelämäki ym.: Lukion yhteinen matematiikka (Edita)

 

Syventävä ja soveltava kurssi

MAY0 Johdatus lukiomatematiikkaan, Opettajan moniste, ei kurssikirjaa!

 

Matematiikka (pitkä)

Pakolliset kurssit

MAA2: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot ja yhtälöt (SanomaPro)

MAA3: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 3, Geometria (SanomaPro)

MAA4: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 4, Vektorit (SanomaPro)

MAA5: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 5, Analyyttinen geometria (SanomaPro)

MAA6: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 6, Derivaatta (SanomaPro 2017)

MAA7: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 7, Trigonometriset funktiot (SanomaPro)

MAA8: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 8, Juuri- ja logaritmifunktiot (SanomaPro)

MAA9: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 9, Integraalilaskenta (SanomaPro 2017)

MAA10: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 10, Todennäköisyys ja tilastot (SanomaPro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

MAA11: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 11, Lukuteoria ja todistaminen (SanomaPro)

MAA12: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 12, Algoritmit matematiikassa (SanomaPro 2017)

MAA13: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (SanomaPro)

MAA15: Vektorilaskennan jatkokurssi: Opettajan materiaali, ei oppikirjaa!

MAA16: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka (SanomaPro)

 

 

Matematiikka (lyhyt)

Pakolliset kurssit

MAB2: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 2, Lausekkeet ja yhtälöt (SanomaPro)

MAB3: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 3, Geometria (SanomaPro)

MAB4: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 4, Matemaattisia malleja (SanomaPro)

MAB5: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 5, Tilastot ja todennäköisyys (SanomaPro)

MAB6: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka (SanomaPro)

 

Syventävät ja soveltavat kurssit

MAB7: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 7 Matemaattinen analyysi (SanomaPro)

MAB8: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 8, Tilastot ja todennäköisyys 2 (SanomaPro)

MAB10: Matematiikan perusteiden hallinta: Opettajan materiaali, ei oppikirjaa!

 

Opinto-ohjaus

Pakolliset kurssit

 OP1: Ahonen, Lounassalo & Tast: Minä opiskelijana. 2016. (Tabletkoulu) ja lukuvuosikalenteri

 

Ortodoksinen uskonto

UO1-3:Railas, V.: Raamattutieto (OKJ)

 

 

Psykologia

Pakolliset kurssit

PS1: Peltomaa, Ahokas ym.: Lukion psykologia kurssi 1 (Opintoverkko)

TAI

PS1–5: Peltomaa, Ahokas ym.:  Lukion psykologia kurssit 1-5 (Opintoverkko)

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa yhdenkin syventävän kurssin, hänen kannattaa ostaa suoraan kurssien 1–5 oppikirja.

Lukion psykologian kurssit 1 ja 2 voi ostaa e-kirjoina palvelusta www.digioppikirja.fi. 

 

Syventävät ja soveltavat kurssit

PS2–5: Peltomaa, Ahokas ym.:  Lukion psykologia kurssit 1-5 (Opintoverkko) (julkaistaan heinäkuussa)

Lukion psykologian kurssit voi ostaa e-kirjoina palvelusta www.digioppikirja.fi.

 

 

Ranska (A2)

RAA1: Granath, Laine ym.: Escalier 2 (Sanoma Pro)

RAA2: Granath, Laine ym.: Escalier 2 ja Escalier 3 (Sanoma Pro)

RAA3: Granath, Laine ym.: Escalier 3 (Sanoma Pro)

RAA4: Dervin, Kemppainen ym.: Escalier 4 (Sanoma Pro)

RAA5: Dervin, Kemppainen ym.: Escalier 4 (Sanoma Pro)

RAA6: Kivivirta ym.: Abi Ranska (Otava)

RAA7 eteenpäin: materiaalista sovitaan myöhemmin

 

Ranska (B3)

Lukiossa aloittaville

RAB31: Kivivirta ym.: J´aime 1 (Otava)

RAB32: Kivivirta ym.: J´aime 1 (Otava)

RAB33/RAB23:  Kivivirta ym.: J´aime 2 (Otava)


Ranska (B2/B3)

Yläkoulussa ja lukiossa aloittaneille

RAB21: Kivivirta ym.: J´aime 2 (Otava)

RAB22/RAB34, RAB23/RAB35,,RAB24/RAB36, RAB25/RAB37:, RAB26/RAB38:kirjasta sovitaan myöhemmin

 

Ruotsi (B)

Pakolliset kurssit

RUB1: Blom ym.: Fokus 1 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB2: Blom ym.: Fokus 2 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB3: Blom ym.: Fokus 3 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB4: Blom ym.: Fokus 4 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB5: Blom ym.: Fokus 5 (Otava 2015 tai uudempi)

Ruotsin kirjat voi hankkia painettuna kirjana tai e-kirjana.

Syventävät ja soveltavat kurssit

RUB6: Appel ym.: Precis 6 (Sanomapro 2016 tai uudempi)

RUB0: Fröjdman ym.: Signal, (SanomaPro)

RUB-tukikurssi: Appel ym.:  Precis, (SanomaPro)

 

  

 

Saksa (A2)

SAA1: Honkavaara ym.: Genau 1 (SanomaPro)

SAA2: Honkavaara ym.: Genau 2 (SanomaPro)

SAA3: Dahlmann ym.:  Saksan eKielioppi (kirjan hankinnan ohjeistus opettajalta) SEKÄ muuta materiaalia

SAA4: Steenbeck ym.: Genau 4 (SanomaPro)

SAA 5: Steenbeck ym.: Genau 6 (SanomaPro)

SAA 6: Matschke ym.: Genau 3 (Sanomapro) sekä Saksan eKielioppi (http://www.e-oppi.fi/saksa/)


  

Saksa (B3)

Lukiossa aloittaville

SAB31: Haapala ym.: Plan D 1-2 (SanomaPro)

SAB32: Haapala ym.: Plan D 1-2 (SanomaPro)

SAB33: Haapala ym.: Plan D 3 (SanomaPro)

SAB34: Haapala ym.: Plan D 4 (SanomaPro)

SAB35: Plan D 4 (SanomaPro)

SAB36: Plan D 5 (SanomaPro)

SAB37: Plan D 6 (Sanmapro)


 

Saksa (B2/B3)

Yläkoulussa aloittaneille

SAB21: Haapala ym.: Plan D 3, (SanomaPro)

SAB22: Haapala ym.: Plan D 4, (SanomaPro)

SAB23: Plan D 4 (Sanomapro)

SAB24: Plan D 5 (Sanomapro)

SAB25: Plan D 6 (Sanomapro)


 

 

Terveystieto

Pakolliset kurssit

TE1: Lehtinen ym.: Lukion Syke 1, Terveyden perusteet (Edita, 2015 tai uudempi), e-kirja tai printtikirja

Syventävät ja soveltavat kurssit

TE2: Lehtinen ym.: Lukion Syke 2 (Edita, 2016 tai uudempi), ensisijaisesti e-kirja

TE3: Lehtinen ym.: Lukion Syke 3 (Edita, 2016 tai uudempi)

TE4: Ei oppikirjaa, opettajan materiaali ja vapaaehtoinen kertauskirja.

TE5: Ei oppikirjaa

 

 

Uskonto

Pakolliset kurssit

UE1:Peltomaa, Laulaja, Mattila ym.: Lukion uskonto, Kurssit 1-2 (Opintoverkko) TAI

Peltomaa, Laulaja, Mattila,..: Lukion uskonto, Kurssit 1-6 (Opintoverkko)

 

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa yhdenkin syventävän kurssin, hänen kannattaa ostaa suoraan kurssien 1–6 oppikirja.

Lukion uskonnon kurssit 1 ja 2 voi ostaa e-kirjoina palvelusta www.digioppikirja.fi.

 

Syventävät ja soveltavat kurssit

UE3–6: Peltomaa, Laulaja, Mattila ym.: Lukion uskonto, Kurssit 1-6 (Opintoverkko)

 

Venäjä (B2/B3)

Lukiossa aloittaville

VEB31, VEB32: Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1 (Finn Lectura)

Venäjä (B2/B3)

Yläkoulussa ja lukiossa aloittaneille

VEB21/VEB33, VEB22/VEB34, VEB23/VEB35, VEB24/VEB36:

Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1 (Finn Lectura)

VEB25/VEB37, VEB26/VEB38, VEB27/VEB39:

Marjatta Alestalo: Kafe Piter 2 (Finn Lectura)

VEB28/VEB310: Opettajan antama monistemateriaali

  

Yhteiskuntaoppi

Pakolliset kurssit

YH1: Kestilä-Kekkonen, Aromaa ym.: Kanta 1: suomalainen yhteiskunta. (Edita).

YH2: Lindholm, Kähkönen ym.: Kanta 2: taloustieto. (Edita).

YH3: Ojanen, Aromaa ym.: Kanta 3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. (Edita).

Syventävät ja soveltavat kurssit

YH4: Karppinen, Hongisto-Mäenpää ym.: Kanta 4: kansalaisen lakitieto. (Edita)

Kaikki kirjat voi hankkia myös e-kirjana, jolloin saa käyttöönsä sähköiset oheismateriaalit.

  

Äidinkieli

Pakolliset kurssit

ÄI1–ÄI6 Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. (Otava, 2016) Kirja on käytössä koko lukion ajan, myös syventävillä kursseilla. Kirjan voi hankkia e-kirjana.

ÄI1:Haapala ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 1 (Otava) 

ÄI2: Haapala ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 2 (Otava)

ÄI3: Haapala ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 3 (Otava)

ÄI4: Haapala ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 4 (Otava)

ÄI5: Haapala ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 5 (Otava)

ÄI6: Haapala ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 6 (Otava)

Tehtäväkirjat pitää hankkia painettuna.

Syventävät ja soveltavat kurssit

ÄI7: Haapala ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 7 (Otava)

ÄI8: Haapala ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 8 (Otava)

ÄI9: Haapala ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 9 (Otava)

ÄI0: Haapala ym.: Särmä. Kielenhuolto (Otava)

Tehtäväkirjat pitää hankkia painettuna.Netland-tuotantoa