Ohjeita kokelaalle

Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet kestävät kuusi tuntia (klo 9–15). Kokeesta saa lähteä klo 12. Ruotsissa ja vieraissa kielissä on lisäksi erillinen kuullunymmärtämiskoe, joka kestää noin tunnin.

Kokeita järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syyskuussa ja  helmi-maaliskuussa seuraavissa aineissa:

 • Äidinkieli (tekstitaito ja essee)
 • Vieras kieli (A- ja C-taso)
 • Toinen kotimainen kieli (A- tai B-taso)
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Reaali: 1. koepäivä PS, FI, HI, FY, BI ja 2. koepäivä UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE

Koeohjeita

 • Valmistaudu kokeisiin.
 • Tarkista missä koe pidetään (Hyrylässä, Jokelassa vai Kellokoskella).
 • Ole ajoissa paikalla.
 • Pakkaa eväät läpinäkyviin rasioihin tai pusseihin, joissa ei saa olla mitään tekstiä.
 • Ota mukaan vain tarvittavat välineet:  kynä, kumi, teroitin sekä tarvittaessa harppi, geokolmio ja viivoitin.
 • Vie laskin ja taulukkokirja ajoissa tarkistukseen (ma, fy, ke, ge).
 • Konseptipaperit ja nenäliinat jaetaan kokeessa.
 • Vaatteissa ei saa olla tekstiä. 
 • Jätä kännykkä ja muut elektroniset laitteet koesalin ulkopuolelle.
 • Koesalissa ei saa puhua toisten kokelaiden kanssa.
 • WC:ssä saa käydä kokeen aikana valvojan ohjaamana.
 • Käytä koko koeaika hyödyksesi.
 • Muista laittaa jokaiseen konseptipaperiin kokelasnumero, nimi ja allekirjoitus.
 • Noudata ainekohtaisia ohjeita.
 • Merkitse suttupaperit vetämällä iso X jokaiselle sivulle.
 • Vilpistä seuraa kokeen hylkääminen.
 • Jos sairastut ennen koetta, soita heti rehtorille.

Lisätietoja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista on saatavissa ylioppilastutkintolautakunnan internetsivuilta (www.ylioppilastutkinto.fi), aineenopettajilta, opinto-ohjaajilta, apulaisrehtorilta, rehtorilta ja koulusihteeriltä.


Netland-tuotantoa