Kohdennettu nuorisotyö

Hakulomake etsivään nuorisotyöhön ja starttipajalle

Takuulla nuorille 1

 

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja pulmiin ja kysymyksiin, ja auttaa löytämään juuri ne palvelut joita nuori tarvitsee. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelun.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tuke, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivään nuorisotyöhön voi hakeutua nuori itse tai tieto nuoresta voi tulla työntekijälle kaverin, vanhempien, oppilaitosten, TE-toimiston tai sosiaalityön kautta.

Yksilö- ja pienryhmätyö

Yksilötyön tarkoituksena kohdennetussa nuorisotyössä on tukea nuoria erilaisissa elämään liittyvissä ongelmatilanteissa. Työssä keskitytään ihmissuhteiden vahvistamiseen, päihteiden käytön vähentämiseen ja nuorten elämänhallinnan tukemiseen. Yksilötyötä tehdään aina yhteistyössä koko perheen kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös lastensuojelun, nuorisoaseman, koulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Yksilötyön kesto voi olla muutamista aina pidempiin tukisuhteisiin. Pienryhmiä järjestetään erilaisista teemoista tarpeen mukaan yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Pienryhmien ryhmäkoko on yleensä 3-8 nuorta.

JOPO-toiminta ja muu kouluyhteistyö

JOPO on joustavaa opetusta, jonka tavoitteena on tarjota oppilaalle opintopaikka toiminnallisemmassa ja pienemmässä opetusryhmässä. Luokalle haetaan 8. luokan keväällä. Jopolle siis päästään, ei jouduta!

Jopoluokkalaisen lukuvuoteen kuuluu koulussa tapahtuvaa opiskelua, leirikouluja, opintoretkiä, sekä työharjoittelujaksoja. Luokan toiminnasta vastaavat jopo-opettaja/-valvoja ja nuoriso-ohjaaja yhteistyössä. Nuoriso-ohjaaja on koulun kaikkien oppilaiden käytettävissä. Hän mm. ryhmäyttää, keskustelee, auttaa, tukee ja kuuntelee nuoria.

Starttipaja

Starttipajan toiminta on suunnattu 16 – 25 -vuotiaille tuusulalaisille nuorille, jotka ovat vailla työ- tai koulutuspaikkaa sekä tarvitsevat tukea jatkosuunnitelmien tekemiseen ja arjenhallintaan. Starttipajajakson kesto on 3 – 6 kuukautta.

Starttipajan tavoitteena on saada ideoita ammatinvalintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Starttipajajaksolla käsiteltäviä teemoja ovat mm. arki ja asuminen, ammatinvalinta, työelämä, talous ja tulevaisuuden suunnitelmat. Toiminta sisältää tutustumista työ- ja koulutusmahdollisuuksiin sekä tarpeen mukaan kunnan palveluihin.

Lisäksi on mahdollisuus tutustua erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin ja löytää myös sitä kautta sisältöä päiviin. Starttipajalla nuori pääsee myös itse vaikuttamaan toiminnan sisältöön.

 

                   
Netland-tuotantoa