TERVETULOA KUVIKSEEN!

Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu 

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu tarjoaa 4-20 -vuotiaille lapsille ja nuorille mahdollisuuden opiskella kuvataiteita pitkäjänteisesti. Laajan oppimäärän mukainen kuvataiteen perusopetus on monialaista, tasolta toiselle tavoitteellisesti etenevää kuvataiteen opetusta. Opetuksessa huomioidaan oppilaan ikäkausi, omat taipumukset ja kiinnostuksen kohteet. Opintojen tavoitteena on kasvattaa oppilaita nauttimaan taiteista ja innostaa heitä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja antaa valmiuksia taidealojen jatko-opintoihin.


Valmentavissa opinnoissa (4-6 -vuotiaat) kuvataiteen perusasioihin, materiaaleihin ja tekniikoihin tutustutaan leikinomaisesti ja erilaisia työskentelytapoja kokeilemalla.

Perusopinnoissa (7-13 -vuotiaat) kuvataiteen kieltä ja käsitteitä, kuvallista ajattelua ja itseilmaisua harjoitellaan tekemällä, tarkastelemalla ja pohtimalla. Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun asioihin perehdytään laaja-alaisesti kaksi- ja kolmiulotteisen työskentelyn kautta.

Syventävissä opinnoissa (13-20 -vuotiaat) opiskellaan periodimuotoisesti keskittyen kuhunkin taiteenalaan pitkäkestoisesti. Jokaista periodia opettaa alan asiantuntijaopettaja. 


Netland-tuotantoa