Uimarannat

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ottaa näytteet kaikilta toiminta-alueensa kunnan ylläpitämiltä rannoilta vähintään kolme kertaa kesässä uimakauden aikana (15.6-31.8). EU-rannoilta (yli 100 kävijää päivässä) näytteet otetaan myös ennen uimakautta.

Näytteenoton lisäksi valvontakäynneilllä tarkastetaan pukukoppien, pelastusvälineiden ja käymälöiden kunto. Ympäristökeskus valvoo myös rantojen siisteyttä, jätehuoltoa, leikkivälineitä ja yleistä turvallisuutta.

Yleisten uimarantojen valvonta perustuu terveydensuojelulakiin (763/1994) sekä kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011). Uimarantaveden laadun valvontaan sovelletaan uimarannan kävijämäärästä riippuen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia (177/2008) tai (354/2008).

Uimarantavedestä otetuilla näytteillä seurataan uimaveden mikrobiologista laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä havainnoidaan aistinvaraisesti sinilevien sekä jätteiden ja muiden materiaalien mahdollinen esiintyminen. Yleisten uimarantojen säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä vuosittain laadittavan seurantakalenterin mukaisesti.


Kuntien ylläpitämät uimarannat

Järvenpää
Mäntsälä
Nurmijärvi 
Tuusula


Uimavesien luokitus ja uimavesiprofiilit
Uimavesien laatu


Lisätietoja

Ari Antila, Tapio Multanen, Teemu Roine, Satu Sjöblom


 


Netland-tuotantoa