Ympäristönsuojelu

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa ympäristönsuojeluun liittyvistä viranomaistehtävistä Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien alueilla.


Ympäristönsuojelutehtäviä hoidetaan ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosyksiköissä. Ympäristö- ja maa-ainesluvat muodostavat keskeisen osan ympäristövalvonnan tehtävistä, lisäksi viranomaisvalvonnassa ratkotaan ympäristön pilaantumiseen, roskaamiseen ja vettymähaittoihin liittyviä ongelmia.

Ympäristönsuojelun tulosyksikön tehtäviin liittyy erilaisia ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtäviä. Näitä ovat mm. seuranta ja tutkimus, neuvonta ja valistus sekä erilaiset yhteistyöhankkeet.


Ympäristönsuojelun ja ympäristövalvonnan tehtäviin sisältyy seuraavia osa-alueita:

Ilmansuojelu
Maa-ainesten otto
Jätehuolto
Jätevedet
Luonnonsuojelu
Maaperän suojelu
Maasto- ja vesiliikenne
Maatalous
Ojitus- ja vettymähaitat
Pohjavedet
Vesiensuojelu
Ympäristöluvat 

Ympäristövalvonnan palvelut ovat suunnitelmallisia ja maksullisia. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa


 

 


Netland-tuotantoa