Luonto

Luonnonsuojelulain (1996/1096) mukaan kunnan tulee edistää luonnonsuojelua alueellaan. Luonnonsuojelun ensisijaisena tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään muun muassa perustamalla luonnonsuojelualueita. Luonnonsuojelun tavoitteena on myös turvata kansalaisille mahdollisuuksia virkistäytyä ja matkailla luonnossa.

Keravanjoen kanjoni

Keski-Uudenmaaan ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu luonnonsuojelun edistäminen Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla. Luonnonsuojelun lakisääteinen valvonta kuuluu Uudenmaan Ely-keskukselle.

Luonnon tila Keski-Uudellamaalla (Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 2014)

 

Suojelualueet
Luonnonmuistomerkit
Vieraslajit

Suomen luonnonsuojeluliitto
Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry


Lisätietoja

Mia Vaittinen


 

 

 


Netland-tuotantoa