Kalliomaan koulu

Kalliomaan koulun prosessikuvaukset ja materiaaleja

Kevätlukukaudella 2018 Kalliomaan koulussa pilotoidaan yhteistyökuntien kanssa lastenpsykiatrian asiakkaana olevien alakoululaisten koulunkäynnin tukijaksoja sekä konsultaatiorakenteiden suunnittelua.

Lisätietoja: erityisluokanopettaja Hanna Leino, 040-314 4403, hanna.leino@tuusula.fi

- tukijaksoinfo (PP-diaesitys)


VAATIVA ERITYINEN TUKI KUUMA-KUNTIEN PERUSOPETUKSESSA 2016

Miten vaativaa tukea tarvitsevien oppilaiden perusopetus järjestetään psykiatrian murroksessa?

Selvitysraportti 31.1.2017 (pdf)


Kalliomaan malli koulun oppilashuoltoon uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain hengen mukaisesti (2015):

a) PEDAGOGINEN POLKU ja b)  OPPILASHUOLLOLLINEN POLKU


Prosessikuvaukset
Prosessikuvauksissa on tarkennettu Kalliomaan koulun toimintatapoja tulo-, sairaalakoulujakso- ja paluuvaiheissa. Niissä on kuvattu myös yhteistyötavat oppilaiden omien koulujen, hoidon ja huoltajien kanssa. Lisäksi niihin on kuvattu toimintatavat päättöarvioinnissa sekä siirryttäessä sairaalaopetuksesta toiselle asteelle.

Prosessikuvaus: Avoluokkien toiminta Kalliomaan koulussa 2012- (pdf)

Prosessikuvaus: Osasto-opetus - prosessikuvaus 2015- (pdf) Sisältää toiminnan kuvaukset sekä lyhyillä kriisijaksoilla että muussa osasto-opetuksessa.

Konsultoivan erityisluokanopettajan prosessikuvaus:
Konsultoivan prosessikuvaus_2014 (pdf)

Kalliomaan koulussa on kaksi koulunkäynnin tukijaksopaikkaa. Tukijakson kesto on yksi kuukausi. Prosessikuvaus kertoo miten tukijakso rakentuu:
Kalliomaan tukijakso (pdf)


SAIRAALAOPETUS LAADUKKAAN OPINPOLUN TUKENA - osahankkeemme 2012-2013 tuloksia (pdf):

1. Vanhempainryhmä osana poliluokkien toimintaa (vanhempainryhmä_Kalliomaan malli)

2. Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä (case x 3)

3. Nuoren asialla – proseminaaritutkimus konsultoivan erityisluokanopettajan työn vaikuttavuudesta 

4. "Ketä kiinnostaa?" - selvitys lastensuojelulaitokseen sijoitettujen ja sairaalakoulujaksolle päätyneitten oppilaiden koulupoluista

 


 

Kalliomaan koulun laatukäsikirja 2012 (pdf)


Tuusulan opetussuunnitelmat löytyvät täältä


Netland-tuotantoa