Hyrylän yläaste

JOPO - joustavan perusopetuksen luokka

Joustava perusopetus -hanke on opetusministeriön käynnistämä hanke, jossa kehitetään toiminnallisia opetusmenetelmiä ja toimintatapoja. Jopo-luokassa työparina toimivat opettaja ja nuorisotyöntekijä.

JOPO-hakuohjeet_2017

Hakulomake_2017  - Hakuaika päättyy 3.4.2017!

Joustava perusopetus eli JOPO on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat ja/tai tarvitsevat tukea koulunkäyntiinsä. JOPOssa opetusmenetelmät sovitetaan nuoren yksilöllisiin tarpeisiin.  Koulussa opetuksessa painotetaan toiminnallisia menetelmiä.

Opiskelu tapahtuu mm. pienryhmäopiskeluna, henkilökohtaisena ohjauksena, työpaikkaopiskeluna, leirikouluina, retkinä ja tutustumiskäynteinä. Oppilaat ovat 9. vuosiluokan oppilaita. Luokanvalvojana toimii Agneta Sailavuo ja nuoriso-ohjaajana Merja Vesa.

Päivitetty 6.3.2017


Netland-tuotantoa