Hyrylän yläaste

Oppilaanohjaus

Yhteiset kurssit: 
1. Opiskelu yläasteella (0,5 kurssia)
2. Omien vahvuuksien ja valmiuksien kehittäminen (0,5 kurssia)
3. Mitä peruskoulun jälkeen?

Työelämään tutustuminen (TET) 
Työelämään tutustumisen tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tiedon ja omakohtaisten kokemusten hankkimiseen työelämästä. Tämä tukee oppilaan omaa uravalintaa, lisää oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta sekä omien tavoitteiden löytymisen kautta myös auttaa tukemaan oppilaan opiskelumotivaatiota.

7. lk oppilaat osallistuvat koulun sisäiseen työharjoitteluun. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat koulun henkilöstön työtehtäviin, jolloin yhteishenki ja työn arvostaminen paranevat.

8. lk oppilaat tutustuvat työelämään ja ammatteihin oppilaanohjaustunnilla tehtävien projektitöiden kautta. Lisäksi 8. luokkien oppilaat auttavat koulun keittiön tehtävissä 1-3 päivää lukuvuodessa. Viikon mittainen TET-harjoittelu neljännellä tai viidennellä jaksolla keväällä.

9. lk oppilaat osallistuvat syyslukukauden aikana 10 päivää kestävälle TET -jaksolle itse hankkimissaan työpaikoissa, ensisijaisesti Tuusulan kunnan alueella.

Työharjoitteluun liittyvät lomakkeet:
Tiedote huoltajalle
Tiedote työnantajalle
Harjoittelusopimus TET-jaksosta
TET- päiväkirja 8. lk ja 9. lk
TET- haastattelu 8. lk
TET- haastattelu 9. lk
Todistus työelämään tutustumisesta (työnantaja täyttää)
MITÄ TÖITÄ NUORI EI SAA TEHDÄ

päivitetty 9.11.2017                    


Netland-tuotantoa